ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

 

Εταιρικό Προφίλ

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε., ανήκει στον όμιλο εταιριών της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. και αποτελεί την σύγχρονη, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη λύση για τον οπλισμό σκυροδέματος κάθε κατασκευής προσφέροντας όλο το φάσμα προιόντων και των υπηρεσιών που αφορούν στον οπλισμό του σκυροδέματος των δομικών έργων, σε ένα ευρωπαϊκών προδιαγραφών ποιοτικό επίπεδο, που ξεπερνά κατά πολύ τα σημερινά δεδομένα της εγχώριας αγοράς. Από το 2011 δραστηριοποιείται και στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τον όμιλο και την εταιρία, μπορείτε να επισκεφτείτε το web site της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. (www.bitros.gr)